Liên từ - Conjunction

Thông tin Video

4500 Vnđ

1

15 Phút

97 lần

Giới thiệu Liên từ - Conjunction:

Nội dung bài giảng - Video

1.      Liên từ trong tiếng Anh bao gồm liên từ kết hợp (not only…but also…), tương liên từ (both . . . and…), và liên từ phụ thuộc (though/ although). Liên từ là những từ, cụm từ dùng để nối 2 từ (both hoa and I), 2 cụm từ (I can't make up my mind whether to buy some new summer clothes now or wait until the prices go down) hay 2 mệnh đề có cùng chức năng trong câu hoặc 2 câu với nhau (Although it was after midnight, we did not feel tired). Tuy nhiên, việc sử dụng liên từ là không hề đơn giản. Mời các bạn cùng xem video bài giảng cua hocduong.vn với chủ đề liên từ trong tiếng Anh. 

Bài giảng cùng chuyên mục

Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Danh Từ - Nouns"
Để khám phá sự khác nhau giữa danh từ trong tiếng Anh và danh từ trong tiếng Việt, cũng như cách sử dụng của danh từ trong tiếng Anh như thế nào, mời các bạn hãy cùng...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Mạo từ – Articles"
Việc sử dụng mạo từ sao cho đúng, sao cho hợp lý trong từng văn cảnh cũng là một câu hỏi không hề dễ dàng có thể trả lời. Ví dụ vì sao trước tên nước thì có trường hợp...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Tính từ - Adjectives"
Người Việt có thể nói “một cô gái xinh đẹp” nhưng chúng ta không thể nói “a girl beautiful” mà phải đổi lại thành “a beautiful girl”. Rõ ràng ở đây có sự thay đổi về vị...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Tổng quát về Động từ khuyết thiếu"
Động từ khuyết thiếu là một trong những mảng quan trọng trong ngữ pháp tiếng anh. Có rất nhiều loại động từ khuyết thiếu trong tiếng anh với các ý nghĩa và cách sử dụng...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Động từ khuyết thiếu Can và Could"
Khi nào dùng Can và trường hợp nào dùng Could, các bạn sẽ phân biệt được rõ ngay sau khi xem video của hocduong.vn có tiêu đề "Động từ khuyết thiếu Can và Could". Hi...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Động từ khuyết thiếu May va Might"
Khi đưa ra một lời đề nghị giúp đỡ ai đó, chúng ta sẽ nói “ May I help you?” nhưng lại không thể nói “Might I help you?”. Vậy để nắm rõ hơn về điều này, xin mời các bạn...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Động từ khuyết thiếu Must và Have to"
Must & Have to là hai động từ khuyết thiếu hay được sử dụng trong tiếng Anh với ý nghĩa chung là diễn tả sự cần thiết phải làm việc gì đó. Tuy nhiên, về sắc thái ý nghĩa...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Động từ khuyết thiếu Ought to và Should"
Should, ought to là hai động từ khuyết thiếu được sử dụng khi người nói muốn đưa ra lời khuyên. Nhưng bên cạnh đó, should và ought to còn được sử dụng với nhiều mục...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Động từ khuyết thiếu Will và Would"
Về cơ bản, will và would mang ý nghĩa như nhau, nhưng về mục đích sử dụng và sắc thái ý nghĩa thì will và would có đôi chút khác biệt. Vậy sự khác biệt ở đây là gì, và...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Trạng từ chỉ cách thức - Adverbs of Manner"
Trạng từ trong tiếng Anh được phân ra làm rất nhiều loại, trong đó có trạng từ chỉ cách thức (adverb of manner). Trạng từ chỉ cách thức (adverb of manner) bổ sung ý...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Trạng từ chỉ tần suất - Adverbs of Frequency"
Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là một trong những dạng của trạng từ trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó, trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) ...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "So sánh tính từ - Comparison of adjectives"
So sánh tính từ là một trong những phạm trù ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. So sánh tính từ bao gồm ba dạng cơ bản, so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Ba dạng so sánh...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "So sánh trạng từ - Comparison of Adverbs"
Có thể nói rằng về cấu trúc so sánh trạng từ không có điểm gì khác biệt lắm so với so sánh trạng từ nhưng để các bạn nắm vững vàng hơn về hiện tượng ngữ pháp này,...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Some và Any"
Cách sử dụng "some" và "any" dễ gây nhầm lẫn kể cả đối với những người học tiếng Anh lâu năm. "Some" được sử dụng trong câu khẳng định còn ngược lại "any" lại hay được...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Đại từ nhân xưng - Personal Pronouns"
Đại từ nhân xưng đóng vai trò rất quan trọng trong việc chia động từ, thành lập nên cấu trúc câu…ví dụ câu “she works in a big company” đại từ nhân xưng "She" chi phối...
Đại từ chỉ định – Demonstrative pronouns Đại từ chỉ định – Demonstrative pronouns
Đại từ chỉ định là một phân nhóm nhỏ trong các phân nhóm của đại từ trong tiếng anh. Đại từ chỉ định bao gồm các từ "this, that, these và those" chỉ định ra cụ thể người...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Đại từ sở hữu – Possessive Pronouns"
Đại từ sở hữu (possessive pronouns) là nhóm các đại từ chỉ quyền sở hữu và được dùng thay thế cho danh từ và tính từ sở hữu. Chức năng và cách sử dụng của đại từ sở hữu...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Đại từ quan hệ - Relative Pronouns"
Đại từ quan hệ trong tiếng anh (who, which, that…) được sử dụng như một cầu nối để liên kết các ý trong câu phức. Việc sử dụng đại từ quan hệ có vẻ rất phức tạp và đôi...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Đại từ phản thân & đại từ tương hỗ - Reflexive pronouns & Reciprocal pronouns"
Trong tiếng Anh, người ta sử dụng các đại từ phản thân (myself, herself, himself) như thế nào, có điểm nào tương đồng trong tiếng Việt hay không, mời các bạn cùng tìm...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Đại từ bất định – Indefinite Pronouns"
Đại từ bất định hay còn được gọi là infinitive pronouns (ví dụ: someone, anyone, everyone…) thay thế các vật, người cụ thể với nghĩa chung chung, không cụ thể. Đại từ...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Giới từ chỉ địa điểm - Prepositions of place"
Giới từ chỉ địa điểm (on, in, at, under… ) là một phạm trù ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, nhưng đôi khi bị lãng quên bởi tính chất nhỏ nhặt của nó. Hocduong.vn...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "Giới từ chỉ thời gian - Prepositions of time"
Để nhớ được tất cả các giới từ chỉ thời gian(at, on, in) và sử dụng chúng một cách linh hoạt và không bị nhầm lẫn là một điều rất khó. Bài giảng video của chúng tôi về...
Sở hữu cách – Possessives Sở hữu cách – Possessives
Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Số từ – Numerals"
Số từ (numeral)trong tiếng anh tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng đôi khi chúng ta gặp phải không ít khó khăn trong việc đọc số, đặc biệt là các số lớn.Ví dụ như số...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "A lot of / lots of, many và much"
Hocduong.vn xin gửi tới các bạn video bài giảng với nội dụng về cách sử dụng "A lot of/ lots of", "Many và much" với mong muốn các bạn sẽ nắm rõ hơn về quy tắc sử dụng...
Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "A few/a little vs. few/little"
Giữa "a few/ a little" và "few/ little" có gì khác nhau và khác nhau như thế nào? Câu hỏi này sẽ được trả lời một cách rõ ràng qua video bài giảng của hocduong.vn với...

Bài giảng mới nhất

Hạnh phúc trọn vẹn phần 2 Hạnh phúc trọn vẹn phần 2
Phần 2 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 3 Hạnh phúc trọn vẹn phần 3
Phần 3 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 4 Hạnh phúc trọn vẹn phần 4
Phần 4 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 5 Hạnh phúc trọn vẹn phần 5
Phần 5 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 6 Hạnh phúc trọn vẹn phần 6
Phần 6 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”