Ngữ pháp căn bản: "Câu ước với Wish"

Thông tin Video

8000 Vnđ

1

8 Phút

102 lần

Giới thiệu Ngữ pháp căn bản: "Câu ước với Wish":

Nội dung bài giảng - Video

1.      Hope Wish đều được sử dụng để biểu đạt mong muốn của người nói. Tuy nhiên Hope thể hiện sự tự tin, sự kỳ vọng rằng điều này sẽ có cơ sở trở thành sự thật. Wish thì thể hiện một sự mong muốn xa vời hơn, không có cơ sở để trở thành sự thật. Có lẽ vì vậy mà cấu trúc của câu ước với wish có đôi chút phức tạp hơn. Bài học về câu ước dùng với wish của hocduong.vn sau đây sẽ giải thích rõ hơn về cấu trúc này.

Bài giảng cùng chuyên mục

Ngữ pháp căn bản: Ngữ pháp căn bản: "So sánh tính từ - Comparison of adjectives"
So sánh tính từ là một trong những phạm trù ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. So sánh tính từ bao gồm ba dạng cơ bản, so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất. Ba dạng so sánh...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "So sánh trạng từ - Comparison of Adverbs"
Có thể nói rằng về cấu trúc so sánh trạng từ không có điểm gì khác biệt lắm so với so sánh trạng từ nhưng để các bạn nắm vững vàng hơn về hiện tượng ngữ pháp này,...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Cách nói giờ - Time"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Cách viết và nói Ngày, Tháng, Năm – Dates"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu đơn, câu ghép & câu phức – Simple, compound & complex sentences"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu Trần Thuật - Statements"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu Mệnh Lệnh - Imperatives"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản:"Câu Cảm Thán – Exclamations"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu hỏi Yes/No – Yes/No questions"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Câu hỏi Wh - Wh-Questions Câu hỏi Wh - Wh-Questions
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu hỏi đuôi – Tag Questions"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu điều kiện – Conditionals"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Dạng Bị động – Passive Voice"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Cách nói gián tiếp – Reported speech"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...

Các bài giảng liên quan

Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu Trần Thuật - Statements"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu Mệnh Lệnh - Imperatives"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản:"Câu Cảm Thán – Exclamations"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Câu Đơn – Simple sentences Câu Đơn – Simple sentences
Trong chủ đề này, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về câu đơn (khái niệm, các cấu trúc câu đơn)
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu hỏi Yes/No – Yes/No questions"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Câu hỏi Wh - Wh-Questions Câu hỏi Wh - Wh-Questions
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu điều kiện – Conditionals"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Cách nói gián tiếp – Reported speech"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Dạng Bị động – Passive Voice"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu hỏi đuôi – Tag Questions"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...
Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: Ngữ pháp tiếng Anh căn bản: "Câu đơn, câu ghép & câu phức – Simple, compound & complex sentences"
Khóa học tiếng Anh “Ngữ Pháp Căn Bản” được thiết kế công phu và sáng tạo chắc chắn sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng...

Bài giảng mới nhất

Hạnh phúc trọn vẹn phần 2 Hạnh phúc trọn vẹn phần 2
Phần 2 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 3 Hạnh phúc trọn vẹn phần 3
Phần 3 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 4 Hạnh phúc trọn vẹn phần 4
Phần 4 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 5 Hạnh phúc trọn vẹn phần 5
Phần 5 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”
Hạnh phúc trọn vẹn phần 6 Hạnh phúc trọn vẹn phần 6
Phần 6 của bài trình bày dự án “Hạnh phúc trọn vẹn”